Blog

Blog yönetimi

İmar nedir? Neden gereklidir?

Kategori:
Beğen:
Beğenme:
Eklenme:
6-12-2018

Kentleşmenin başlaması ile birlikte kalabalık insan topluluklarının bir arada düzenli yaşayabilmelerini sağlayan çeşitli kurallar getirşlmiştir. Bunlardan birisi de imarın düzenlenmesidir. Bu amaçla yerel belediyelerin hizmet sınırları içindeki yerleşim kurallarını belirleyen farklı ölçeklerde imar planları yapılır.

İmar planları bir kentin ana ulaşım yollarından bir parseldeki kat müsadesine kadar herşeyi düzenler. İmar planı yapılacak olan  bölgede yaşayacak insan sayısı ( yoğunluk) belirlendikten sonra bu alanın ihtiyaçlarına göre yollar, parklar, eğitim alanları, sağlık alanları gibi sosyal hayatın gereksinimleri ayrıldıktan sonra kalan konut alanı planlanır.

Konut alarnlarında yaşayacak kişi sayısına göre önce konut sayısı sonra da kat sayısı bulunarak ortalama bir imar durumu belirlenir. Yoğunluğun az olduğu yerlerde imar durumu genelde bitişik nizam ve çok katlı, az olduğu yerlerde ise ayrık nizam ve az katlı planlama yapılır[ halk arasında yatay mimari denilir]

Bir parsele inşaat yapılabilmesi için o bölgede onaylanmış bir imar planı olması ve doğal olarak o parselde yapılacak inşaatın ana kurallarını belirleyen imar durumunun belli olması gerekir.  Bir parselin imar durumunda; nizamı, parselin boyutları, çekme mesafeleri, kat sayısı, imara izin verilen fonksiyon ve varsa özel durum notları bulunur. 

Parselinizin bulunduğu bölgede imar olsa bile bazen tek başına inşaat yapılmasına izin verilmez. Bunun genelde sebebi parsel boyutlarının tek başına bir inşaat yapmak için yeterli olmamasıdır. Bu gibi durumlarda bitişikteki başka bir parselle beraber inşaat yapma izni verilir. 

İmar planı yapılan arazi harita üzerinde büyükten küçüğe karelere bölünerek her parselin benzersiz bir tanımlaması yapılır. Böylece her parselin imar durumunu kolayca görmek mümkün olur. İmar planları büyükten küçüğe sırayla pafta, ada ve parsel olarak bölümlere ayrılır. Böylece bir pafta içinde her ada numarasından bir adet, ve her adada bir parsel numarasından da bir adet olması sağlanır. ör: Pafta: 21 N II d. Ada 15055 Parsel: 3 gibi..

Bir parselin imarı aslında genel olarak verilmiş bir düzen kararının bir parçasıdır. Yani imar planları bir bölgede düzenli yapılaşma oluşması için ortaya konulan birer kanundur. Aynı yaşamın düzeni için belirlenen kanun ve kurallar gibi işletilerek yapılaşma düzeni sağlanır. 

Henüz yorum yok...
Yorumunuzu bırakın
90419

Karakter Sınırı 400