Blog

Blog yönetimi

İmarsız yere inşaat yapılabilir mi?

Kategori:
Beğen:
Beğenme:
Eklenme:
31-08-2018

İmarsız bir arsaya inşaat yapılabilir mi? Bu soru özellikle son yıllarda kırsala kaçma taleplerinin artmasıyla birlikte çok daha fazla gündeme gelmiştir. 

Daha önceki yıllarda kent imar alanları merkezle sınırlı olup, köyler ve Çevresi mücavir alan dediğimiz bir alan tipinde kalıyordu. Bu durumlarda köylerde imar olmamasına rağmen köy ikameti olanlara özel bir imar izni tanınıyordu. Ancak yeni düzenlemelerle özellikle büyükşehirlerin yetki sınırları genişletilerek  bir çok merkez köy belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçirildi.  Böylece köy yerleşimleri belli bir imar düzenine dahil edildi.

İmar olmayan bölgelerde inşaat yapılması için "Plansız alanlar İmar yönetmeliği" kuralları uygulanmalıdır. Bu yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışındaki imar planı olmayan alanlar için geçerlidir.

Öncelikle yine ilgili idarelerden arsanızın "plansız alan" tanımı içinde kaldığından emin olmalısınız. Çünkü bazı arsalar imar planı içinde olmasa dahi plansız alanda da sayılmayabilir. Çünkü arsanız  afet riski olan bölge, tarım ve benzer durumlardan koruma alanı veya jeolojik açıdan riskli bölge gibi bir çok özellikten dolayı plansız alan yönetmeliğine dahil edilmeyebilir.

Plansız alan imar yönetmeliğinde de aynı planlı alanlarda olduğu gibi yapılaşma kuralları bulunmaktadır. Ancak plansız alanlarda inşaat ruhsatı alma kuralları daha çok tarım ve hayvancılık üzerinden şekillenir. Yani imar alanı olmayan bir arazide  tarım ve hayvancılık için gerekli yapılara ve bu işi yapacak kişilerin barınacağı konuta izin verilir.

Bu alanlarda bir parsel üzerine konut, tarım ve hayvancılığa özel yapılar ve müştemilatlar yapılabilir. Araziniz ne kadar büyük olursa olsun, konuta ayrılacak olan alanınız belli sınırları geçemez. Araziye yapılacak tüm yapılar arazi alanının %40 'ını geçemez. Yapı yükseklikleri ise 2 katı ( 7.50 m yükseklik) geçemez.

Plansız alanlar imar yönetmeliğini buradan indirerek detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Konteyner yerleştirmek için ruhsat gerekir mi?

Kırsalda küçük bir arsa alıp, üzerine küçük bir ev veya konteyner tarzı prefabrik bir yapı yerleştirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak burada yapı izninden önce gelen önemli konu su ve elektrik ihtiyacıdır. Bu yapıların su ve elektrik ihtiyacını şebekeden karşılamak istediğiniz anda ilgili idarelerden iskan istenir. İskan için ise inşaat ruhsatı almış ve ruhsata göre inşa edilmiş bir yapınızın olması gerekir.

İnşaat ruhsatı aslında insan yaşamını korumak amacı ile fen kurallarına uygun yapı imal etmeye yönelik bir işlemdir. İmar olsun olmasın, barınacak bir yapı inşa ediyorsanız, projelendirilmiş ve imalatı kontrol edilmiş olması hayati önem arz eder. Bir konteyner dahi yerleştirmek için tabanda temel mahiyetinde bir beton dökeceksiniz, bir gider sistemi kuracaksınız, temiz su ve elektrik sağlayacaksınız. Tüm bunlar hayati önem taşıyan riskler barındırır ve uzmanlarca denetlenmesi esastır.

Ancak imarsız bir alanda kısa süreli konaklama için çözüm ne olur derseniz mobil yapılardır. Bu tekerlekli ve çekme izni olan bir tiny house veya karavan olarak değerlendirilebilir. Son dönemlerde bir furya olarak çıkan parsel kooperatiflerinde de aynı kurallar geçerlidir.

Etiketler:
Henüz yorum yok...
Yorumunuzu bırakın
24613

Karakter Sınırı 400