Blog

Blog yönetimi

Yıkım Müteahhiti kimdir?
Kategori: İnşaat Ruhsatı
Görünümler: 706
15-10-2022

Yıkım Müteahhiti kimdir?

Ülkemizde özellikle ömrü tükenmiş binalar yenilenirken, gerekli yıkım süreçleri bir çok risk ve sorumluluk kargaşası içeriyordu. Yıkım sorumluluğu bir şantiye şefi ve belediye görevlilerinin kontrolüne bırakılmış ve biraz sorunlu ilerliyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından , 13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  "yıkım müteahhitliği ile ilgili detayları içeren Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik"  1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Böylece yeni ruhsata tabi olacak parsellerdeki eski yapıların ve istinat duvarlarının yıkımı için yeni bir müteahhitlik yetkisi oluşturuldu. Mevcut arsanızdaki yapınızı yıkıp yenisini yapmak istiyorsanız artık bir değil iki müteahhitle anlaşmanız gerekecek.

Yıkım Müteahhitliği nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetki belgesi almış, yapı ruhsatına tabi olan bina ve istinat duvarlarını yıkmaya yetkili olan kuruluşlardır.

Y1, Y2, Y3 Yıkım Müteahhitliği Yetki Grupları Nedir?

Yıkım müteahhitliğini sınıflarıdır. Yetki sınıflarına göre farklı yüksekliklerdeki ve özelliklerdeki binaları yıkma yetkisi verilmektedir. Ayrıca yetki belgeleri sınıflarına göre başvuru ücretleri ve teminat bedelleri farklılık göstermektedir. Yetki sıralaması Y3, Y2 ve Y1 olarak sıralandığında Y1  sınıfı müteahhitler en üst seviyedeki kurumlardır.

Bu yetkiler, yıkım müteahhitti firmanın geçmişte yaptığı yıkım işleri yanında vereceği teminat mektubu ile doğru orantılı olarak belirlenir ve her yetki seviyesindeki müteahhittin yıkım yapabileceği yapı kapasitesinin de sınırları vardır.

Y1 Sınıfı Yıkım Müteahhitliği 

En kapsamlı yıkım müteahhitliği yetki grubu olan Y1 Yıkım Müteahhitliğini alabilmek için gerekli olan iş deneyim miktarı; Son 5 yıl içerisinde en az bir adeti yapı yüksekliği 30,50 m’yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 150.000 m2 yapı inşaat alanını geçen yıkım gerçekleştirmiş olmalıdır.

Ayrıca banka teminat mektubu en az 2.453.850 TL olmalıdır. Y1 Yıkım müteahhitliği başvuru bedeli ise 17.650 TL’dir. (2022 yılı bedeli)

Y1 Yıkım müteahhitliği kapsamı, personel istihdamı ve minimum ekipman gereksinimi ise aşağıdaki gibidir:

Patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın, yıkım işlerini üstlenebilirler.

Ekipman olarak; en az 1 adeti asgari 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere, 2 adet 260 HP gücünde paletli ekskavatör, 2 adet 120 HP gücünde ekskavatör, 1 adet 40 HP gücünde mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması gereklidir.

Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmelidir.

Y2 Sınıfı Yıkım Müteahhitliği

Y2 Yıkım Müteahhitliği yetki belgesini alabilmek için gerekli olan iş deneyim miktarı; son 5 yıl içerisinde en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 50.000 m2 yapı inşaat alanını geçmesi gereklidir.

Ayrıca banka teminat mektubu en az 1.226.925,00 TL olmalıdır. Y1 Yıkım müteahhitliği başvuru bedeli ise 13.150 TL’dir. (2022 yılı bedeli)

Y2 Yıkım müteahhitliği kapsamı, personel istihdamı ve minimum ekipman gereksinimi ise aşağıdaki gibidir:

Y2 Yıkım müteahhitleri bina yüksekliği 51,50 m’yi geçmeyen binaların yıkım işini yapabilir.

Yıkımlarda patlayıcı kullanamaz.

Ekipman olarak; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere, 1 adet 260 HP gücünde paletli ekskavatör, 1 adet 120 HP gücünde ekskavatör, 1 adet 40 HP gücünde mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması gereklidir.

Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi gereklidir.

Y3 Sınıfı Yıkım Müteahhitliği

En alt sınıf yıkım müteahhitlik yetki grubudur. Herhangi bir iş deneyim belgesi Y3 Yıkım Müteahhitliği Yetki belgesi için iş deneyimi gerekmez.

Banka teminat mektubu en az 490.770,00 TL olmalıdır. Y1 Yıkım müteahhitliği başvuru bedeli ise 9.950 TL’dir. (2022 yılı bedeli)

Y3 Yıkım müteahhitliği kapsamı, personel istihdamı ve minimum ekipman gereksinimi ise aşağıdaki gibidir:

*Bina yüksekliği 13,50 m ve *yapı yüksekliği 17,50 m’yi geçmeyen binaların yıkım işini yapabilir. 

Y3 yıkım müteahhitleri yıkımlarda patlayıcı kullanamaz.

Asgari ekipman olarak; 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.

İnşaat mühendisi istihdamına gerek bulunmamaktadır.

Yıkım ruhsatı kapsamında bazı istisnalar bulunmaktadır. 

Aşağıdaki Kanun & Yönetmeliklere tabi yapıların yıkımında yıkım müteahhitliği yetki belgesi aranmaz.

7269 sayılı Afet Kanununa tabi yıkımlar,

6306 sayılı Dönüşüm Kanununa tabi re’sen yıkımlar,

3194 sayılı İmar Kanununa tabi kısmi yıkımlar ve sadece İdarelerce yapılan kaçak bina yıkımları,

2863 sayılı Kanuna tabi tescilli yapıların yıkımlarında yetki belgesi aranmaz.

Henüz yorum yok...
Yorumunuzu bırakın
77562

Karakter Sınırı 400